Politica de refund
Prezentul acord reglementează termenii și condițiile de utilizare a materialelor de pe situl https://sser.ro și sistemul de înregistrare online ( sistem ) cu ocazia celui de-al 21-lea Congres International de Estetica Dentară pe website-ul care este gestionat de Asociatia Societatea de Stomatologie Estetica din Romania ( Administrator ) 

1. Dispoziții generale

1.1. Dreptul de a utiliza informațiile și serviciile website-ului este reglementat de legislația actuală a Romaniei, in concordanta cu legislatia europeana de confidentialitate date.

1.2. Prezentul acord este o ofertă publică. Dacă utilizatorul și-a dat acordul, poate utiliza informațiile și serviciile furnizate de „website”.

1.3. Toate litigiile posibile în legătură cu acest acord pot fi soluționate numai de legislația actuală a Romaniei.

1.4. Nimic din acest acord nu poate fi interpretat ca relație de agenție, asociere, colaborare, relație de muncă sau orice alte relații neaprobate

2. Drepturile și obligațiile utilizatorului

2.1. Utilizatorul este de acord să nu întreprindă acțiuni împotriva legislației actuale a Romaniei și a standardelor de drept internațional și a altor operațiuni care pot provoca „sistemului” și la „website-ului” probleme.

2.2. Utilizatorul „website-ului” / „sistemului” încredințează date cu caracter personal pentru manipulare: date cu caracter personal ale participantului, informații despre companie, informații de contact ale participantului – conform legilor GDPR.

2.3. Utilizatorul garantează că are peste 18 ani.

2.4. Toate informațiile pe care Utilizatorul le obține cu privire la organizarea și gestionarea Congresului sunt confidențiale și nu trebuie distribuite.

2.5. Utilizatorul este obligat să nu distribuie nicio informație confidențială sau protejată prin lege cu privire la o persoană fizică / juridică în timpul utilizării „sistemului”.

2.6. Utilizatorul are dreptul să rezerve și să plătească serviciile cu ajutorul „sistemului” dacă menține acordul actual.

2.7. Plata serviciilor, evitarea rezervării și rambursarea se efectuează în conformitate cu regulile și condițiile „website-ului” și ale „sistemului”.

2.8. Utilizatorul îi dă dreptul „Administratorului” să utilizeze aceste informații pentru publicarea în materialele Congresului.

2.9. Utilizatorul înregistrat își dă acordul pentru a obține informații cu privire la  următoarele evenimente. Pentru a refuza distribuirea emailurilor informative, utilizatorul trebuie să trimită act de renunțare pe adresa contact@sser.ro

2.10. Utilizatorul confirmă că valideaza acest  „Acord”, regulile de tranziție a banilor, serviciile de rezervare și politica de anulare și rambursare, care sunt postate pe website.

2.11. Utilizatorul primește starea confirmarii înregistrării pe e-mail.

 3. Drepturile și obligațiile administratorului

3.1. Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor personale și să nu le utilizeze sau să le publice fără acordul Utilizatorului.

3.2. Administratorul are dreptul de a elimina informațiile care au fost furnizate de Utilizator în „sistem” dacă nu corespund termenilor „Acord” sau legislației actuale a Romaniei.

3.3. Administratorul are dreptul de a modifica sistemul de înregistrare online al Congresului și „website-ul”, la propria sa discreție.

3.4. Administrația are dreptul să modifice condițiile „Acordului” unilateral. Toate modificările devin operative în 3 zile de la publicarea noului Acord. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu modificările, trebuie să trebuie să trimită act de renunțare legat de utilizarea informațiilor și serviciilor de pe „website”.

3.5. Administratorul poate transfera drepturile, care i-au fost conferite de Utilizator, unei terțe părți pentru îndeplinirea sarcinilor.

3.6. Administratorul nu este responsabil de neexecutarea obligațiilor sau incapacitatea de furnizarea de servicii datorite invalidării, de actualizarea informațiilor Utilizatorului, care sunt denumite în condițiile și termenii actualului «Acord».

 4. Politica de anulare:

4.1. Pentru anularea serviciului Participantul trebuie să trimită cererea la contact@sser.ro cu indicarea numelui și a serviciilor pe care dorește să le anuleze.

4.2. Toate rambursările sunt reglementate de legislația actuală a Romaniei. Rambursările se fac cu deducerea comisionului Băncii. 

 Renunțarea persoanei de la participarea la cel de-al 21-lea Congres International de Estetica Dentară din motive diverse – pentru costurile suportate până la renunțare, Administratorul își rezervă din prețul total:

– cu mai mult de 90 zile se retin 0%

– cu 90 până la 75 de zile se retin 60%

– cu 74 până la 30 de zile se retin 80%

– sub 30 de zile de retin 100%

In caz de anulare a evenimentului, sumele se returneaza.