Inregistrare

INSCRIEREA IN SOCIETATEA DE STOMATOLOGIE ESTETICA DIN ROMANIA

Actele necesare inscrierii sunt:

 • formular de inscriere dupa modelul acesta
 • copie dupa documente care sa ateste calitatea de medic dentist cu drept de libera practica
 • copie dupa documentul de identitate (cu CNP)

Descarca aici decizia Consiliului Director al SSER din 10.12.2018 cu privire la Cotizatia SSER.

Categoriile de membri

Membru general - poate fi orice persoana considerata eligibila de a se inscrie in asociatie si nu are drept de vot pana la obtinerea statutului de membru acreditat.

Calitatea de membru general se obtine dupa indeplinirea criteriilor de eligibilitate:

 • Medic stomatolog cu drept de libera practica in Romania
 • Medic stomatolog cu preocupari in domeniul stomatologiei estetice
 • Achitarea cotizatiei anuale de 300 RON lei pentru medici si 150 lei pentru tineri medici.

Membrii au urmatoarele obligatii:
a) sa promoveze obiectivele asociatiei;
b) sa militeze pentru intarirea prestigiului asociatiei;
c) sa participe la actiunile organizate de asociatie;
d) sa respecte statutul si hotararile adunarii generale;
e) sa achite la timp cotizatia.
Membru acreditat - are dreptul de a nominaliza si vota membrii, directorii si este eligibil pentru orice functie.

Membrii acreditati au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la lucrarile Adunarii Generale, cu drept de vot, pentru adoptarea tuturor hotararilor luate de acest for;
b) sa fie ales in organele de conducere, in conditiile prezentului statut;
c) sa participe la manifestarile organizate de asociatie in tara si in strainatate, potrivit instructiunilor de participare;
d) sa participe la activitatea de cercetare, publicistica si programele de consultanta ale asociatiei in functie de domeniul specific de interes dovedit;
e) sa foloseasca sigla SSER in materiale de promovare individuala, pe baza acceptului scris al SSER
f) sa fie aparat impotriva abuzurilor administrative si de alte natura ce tin de obiectul de activitate al asociatiei.
g) Discount-uri speciale pentru membrii societatii la achizitionarea de materiale si echipamente stomatologice, asigurate de membrii corporatii.
Criteriile de eligibilitate pentru obtinerea statutului de membru acreditat presupun acumularea unui numar de 250 de puncte, prin participarea la cursurile si manifestarile organizate de Societatea de Stomatologie Estetica din Romania, dupa cum urmeaza:

 • Participarea la un curs sustinut de specialisti romani in stomatologie estetica: 25 de puncte
 • Participarea la un curs international sustinut de invitati ai SSER in Romania: 50 de puncte
 • Participarea la un curs international cu sprijinul SSER: 75 de puncte
 • Abonament anual la publicatiile SSER: 10 puncte
 • Achitarea cotizatiei anuale de 600 RON lei.

Membru student
Calitatea de membru student se obtine dupa indeplinirea criteriilor de eligibilitate:

 • documente care sa ateste calitatea de student la o Facultate de Medicina Dentara acreditata
 • preocupari in domeniul stomatologiei estetice
 • achitarea cotizatiei anuale de 100 RON lei.

Membrii au urmatoarele obligatii:
a) sa promoveze obiectivele asociatiei;
b) sa militeze pentru intarirea prestigiului asociatiei;
c) sa participe la actiunile organizate de asociatie;
d) sa respecte statutul si hotararile adunarii generale;
e) sa achite la timp cotizatia.
Membru corporatii - obtin din oficiu statutul de membru acreditat, in urma indeplinirii criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite de comun acord cu Consiliul Director.

INREGISTRARE

ONLINE

Inscrierile se pot face: Personal, la sediul SSER, Online si prin Posta.

 

Personal, la sediul SSER.

Se va completa formularul SSER si se va plati contravaloarea taxei de inscriere* precum si cea a cotizatiei anuale. Formularului i se vor atasa fotografie tip buletin precum si copie dupa certificatul de libera practica.

Online.

Se va completa formularul SSER si se va plati contravaloarea taxei de inscriere* precum si cea a cotizatiei anuale. Formularului i se vor atasa fotografie tip buletin precum si copie dupa certificatul de libera practica.

Prin posta.

Formularul SSER completat, impreuna cu o copie dupa certificatul de libera practica, dupa plata taxei de inscriere si a cotizatiei anuale*, se va trimite intr-un plic la sediul Societatea de Stomatologie Estetica din Romania, din Bucuresti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 1A, sector 5.

Pentru membru general cotizatia anuala este de 300 RON pentru medici si 150 lei pentru tineri medici.
Pentru membru acreditat cotizatia anuala este de 600 RON.
Pentru membru student cotizatia anuala este de 150 RON.

Sumele se depun in contul nr. RO47 BTRL 0430 1205 U881 50XX, Banca Transilvania, sucursala Unirii, titular cont "Societatea de Stomatologie Estetica din Romania".

Se considera valabila legitimatia un an de zile din momentul inscrierii in societate.
Factura va fi emisa si trimisa dupa evidentierea banilor in contul nostru.

©2022 SSER. Trademarks and brands are the property of their respective owners.