Inscriere

INSCRIEREA IN SOCIETATEA DE STOMATOLOGIE ESTETICA DIN ROMANIA

Pentru a deveni membru SSER va rugam sa completati acest formular online.

Categoriile de membri SSER

MEMBRU GENERAL

Membru general - poate fi orice persoana considerata eligibila de a se inscrie in asociatie si nu are drept de vot pana la obtinerea statutului de membru acreditat.

Calitatea de membru general se obtine dupa indeplinirea criteriilor de eligibilitate:

  • Medic stomatolog cu drept de libera practica in Romania
  • Medic stomatolog cu preocupari in domeniul stomatologiei estetice
  • Achitarea cotizatiei anuale de 300 RON lei pentru medici si 150 lei pentru tineri medici.

Membrii generali au urmatoarele obligatii:
a) sa promoveze obiectivele asociatiei;
b) sa militeze pentru intarirea prestigiului asociatiei;
c) sa participe la actiunile organizate de asociatie;
d) sa respecte statutul si hotararile adunarii generale;
e) sa achite la timp cotizatia.


MEMBRU ACREDITAT

Membru acreditat - are dreptul de a nominaliza si vota membrii, directorii si este eligibil pentru orice functie.

Membrii acreditati au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la lucrarile Adunarii Generale, cu drept de vot, pentru adoptarea tuturor hotararilor luate de acest for;
b) sa fie ales in organele de conducere, in conditiile prezentului statut;
c) sa participe la manifestarile organizate de asociatie in tara si in strainatate, potrivit instructiunilor de participare;
d) sa participe la activitatea de cercetare, publicistica si programele de consultanta ale asociatiei in functie de domeniul specific de interes dovedit;
e) sa foloseasca sigla SSER in materiale de promovare individuala, pe baza acceptului scris al SSER
f) sa fie aparat impotriva abuzurilor administrative si de alte natura ce tin de obiectul de activitate al asociatiei.
g) Discount-uri speciale pentru membrii societatii la achizitionarea de materiale si echipamente stomatologice, asigurate de membrii corporatii.

Criteriile de eligibilitate pentru obtinerea statutului de membru acreditat presupun indeplinirea cumulativa a urmatorelor conditii:

  • Sa fie membru SSER de cel putin 2 ani de zile
  • Sa participe la Congresul anual SSER cel putin odata la 2 ani
  • Sa parcurga intreg procesul de acreditare
  • Sa achite cotizatia anuala de 600 lei.

MEMBRU STUDENT

Calitatea de membru student se obtine dupa indeplinirea criteriilor de eligibilitate:

  • documente care sa ateste calitatea de student la o Facultate de Medicina Dentara acreditata
  • preocupari in domeniul stomatologiei estetice
  • achitarea cotizatiei anuale de 100 RON lei.

Membrii studenti au urmatoarele obligatii:
a) sa promoveze obiectivele asociatiei;
b) sa militeze pentru intarirea prestigiului asociatiei;
c) sa participe la actiunile organizate de asociatie;
d) sa respecte statutul si hotararile adunarii generale;
e) sa achite la timp cotizatia.


Inscrierile de membri SSER se pot face online.

 

Inscriere online.

Se va completa formularul SSER si se va plati contravaloarea taxei de inscriere* precum si cea a cotizatiei anuale.

Pentru membru general - medici, cotizatia anuala este de 400 Lei*.
Pentru membru general - tineri medici, cotizatia anuala este de 30 Lei*.
Pentru membru acreditat, cotizatia anuala este de 600 Lei*.
Pentru membru student cotizatia anuala este de 200 Lei*.

Sumele se depun in contul nr. RO47 BTRL 0430 1205 U881 50XX, Banca Transilvania, sucursala Unirii, titular cont "Societatea de Stomatologie Estetica din Romania".

Se considera valabila legitimatia un an de zile din momentul inscrierii in societate.
Factura va fi emisa si trimisa dupa evidentierea banilor in contul nostru.

* Tarifele sunt valabile pentru anul 2023.